System Center App Controller (Codename Concero)

App Controller är en kommande självbetjäningsportal som ger full översikt och kontroll över både privata moln och publika moln i ett och samma gränssnitt. Detta gör det enklare för beställaren att hantera resurser i det privata molnet såväl som resurser liggande i Azure.

image

Läs mer om App Controller här

Ladda ner och testa betaversion här

Annonser

System Center Virtual Machine Manager Self-Service Portal

Self Service Portal  och Dynamic Datacenter Toolkit är kostnadsfria tilläggslösngar som ger funktioner som att poola, allokera och administrara resurser i ditt datacenter.

Genom att använda Self Service Portal kan ni reducera IT-kostnaderna samtidigt som ni ökar kundnyttan och flexibiliteten i ert datacenter.

image

Self Service Portal fungerar med produkter och teknologier som ni känner till och vet fungerar som Windows Server och System Center.

  • Automatiserad web-portal med provisionering och integration med System Center
  • Utprovade guider och best practice för att konfigurera och installera en Private Cloud infrastruktur.

Läs mer om SSP här

Powershell

Powershell är en scriptspråk som implementeras i fler och fler Microsoftprodukter och används för att att scripta och automatisera systemnära funktioner i operativsystem och applikationer. Powershell ger dig maximal kontroll och är ett suveränt verktyg för att optimera t ex installationer, konfigurationer och kopplingar mellan olika produkter.

image

Powershell GUI från Quest

Läs mer om Powershell här

Läs mer om Powershell på Technet här

System Center Configuration Manager (SCCM)

Upp till 70% av totala kostnadernarena för system utgörs av underhåll och adminstration av infrastruktur är ett effektivt administationverktyg det bästa sättet att snabbt reducera TCO (Total Cost of Ownership).

image

Med hjälp av System Center Configuration Manager kan du göra omfattande inventeringar av system, installera program och uppdatera servrar och klienter i såväl fysiska som virtuella samt mobila miljöer.

Läs mer om SCCM här

System Center Operations Manager (SCOM)

System Center Operations Manager ger er verktyget för att monitorera applikationer och operativsystem, i såväl fysiska som virtuella miljöer.

image

Genom ett enkelt användargränssnitt får man en ögonblicksbild över statusen på itmiljön och med ett antal olika vyer som visas status, hälsa, prestanda och larm kan ni övervaka och styra hela er it-miljö på ett effektivt sätt.

SCOM hanterar en stor mängd mätpunkter och tröskelvärden färdigpopulerade både för Microsoftmiljöer och tredjepartslösningar.

SCOM ger er ett exemplariskt verktyg för att hantera larm och automatisera åtgärder t ex kan larm från Operations Manager användas för att trigga ett ärende i t ex Service Manager eller aktivera ett arbetsflöden i Opalis.

Läs mer om Operations Manager här

Läs mer om AVIcode här

Microsoft Private Cloud – lösningen för privata moln

Microsoft Private Cloud är Microsoft’s koncept för att ta ert datacenter till nästa nivå.

I dag har många företag virtualiserat en stor del av sin servermiljö och efterlyster ytterligare funktioner för att effektivisera sin IT-miljö med självbetjäningsportaler, automatisering, självläkande system mm. Funktioner som vi tidigare sett I publika moln blir nu tillgängliga för att effektivisera företagens datacenter.

Se film om Microsoft Private Cloud här

Läs mer om konceptet här

Med hjälp av produkterna i Microsoft Private Cloud (Windows Server med Hyper-V och System Center 2012) kan ni enkelt skapa självbetjäningsportaler, automatisera manuella rutiner, automatisera helpdeskärenden mm. Detta tack vare att produkterna utvecklas I funktionalitet men framför allt att de integrerar med varandra så att ett helpdeskärende eller kanske ett larm från en server kan trigga igång en händelsförlopp som kräver minimal handpåläggning.

System Center 2012 ingående komponenter:

Läs mer om de ingånde komponenterna och produkterna:

Service Manager (tjänstekatalog, ärendehantering, ITIL-processer, CMDB)
App Controller (självbetjäningsportal)
Orchestrator (workflow och processhantering)
Operations Manager (larmhantering, server, applikations och nätverksövervakning)
Data Protection Mananger (backuplösning, disaster recovery)
Configuration Manager (patch management, programdistribution etc)
Virtual Machine Manager (managering av virtuella miljöer)
Endpoint Protection (skydd mot virus och malware)

Windows 2008R2 Hyper-V (virtualisering)

Vill du testa produkterna i den nya versionen av System Center 2012, ladda ned betaversioner här.

Vill du räkna ut hur mycket du sparar på att byta från Vmware, prova vår kalkylator här

Mer info om den nya licensmodellen här

Tommy Flink

System Center Service Manager (SCSM)

System Center Service Manager 2010, är en relativt ny produkt i System Center-familjen som ger dig en integrerad plattform för att hantera IT-service Management i din organisation.

image

Service Manager har inbyggt stöd och processer för standards som MOF och ITIL incident och problemhantering, change management, asset lifecycle management.

Genom integration med andra System Center-produkter* samt en  Config Management databas (CMDB) och inbyggda processer får ni i Service Manager ett mycket kraftfullt verktyg för att effektivisera och spara kostnader I IT-organisationen.

*(bl a System Center Operations Manager, System Center Config Manager och er Active Directory Services)

Läs mer om Service Manager här