System Center Orchestrator aka Opalis

Orchestrator/Opalis är en automatiseringsplattform för att integrera olika system och automatisera processer och manuella rutiner.

image

Orhestrator/Opalis gör det möjligt för IT-organisationer att dels reducera manuellt rutinarbete men också ett stöd a utnyttja best practises och process-stöd I standarder som tex ITIL och MOF.

Detta görs genom att skapa ett workflow (arbetsflöde) som integrerar med olika system och funktioner och därigenom automatisera funktioner som t ex automatisk provisionering, flytt av system, automatisera ärenden och liknande.

Det finns stöd för ett stort antal olika system och ett väl tilltaget bibliotek med färdiga flöden att använda som mall.

Den nuvarande versionen heter Opalis men kommer under 2011/2012 att uppgraderas och byta namn till Orchestrator.

Läs mer om Opelis på följande länk

Ladda ner betaversionen av Orchestrator 2012 här

Microsoft i ledarposition för Virtualisering

Det oberoende analysföretaget Gartner (www.gartner.com) presenterar en rapport från sin senaste marknadsundersökning helt nyligen och det glädjer mig oerhört att se att de har positionerat Microsoft i ledarkvadrantenen för Virtualisering.

Rapporten lanserades den 30:e juni 2011 och heter Gartner Magic Quadrant for X86 Server Virtualization Infrastructure av analytikern Tom Bittman.

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du hittar den fullständiga och oberoende rapporten här

Läs mer om Microsoft Private Cloud här

Fördelarna med Microsoft hittar ni här

Tommy

Är virtualisering viktigt?

Varför virtualiserar man? – Jag får frågan då och då när jag håller föredrag kring Private Cloud och visst kan den vara berättigad. Det är ytterst sällan man ser en Return On Investment-kalkyl på virtualiseringslösningar, samtidigt virtualiserar vi mer än någonsin. Jag läste nyligen i en rapport från IDG att vi nu har fler virtuella servrar i världen än vad vi har fysiska, så någon bra anledning måste det ju finnas. Det vanligaste argumentet är onekligen att konsolidera antalet fysiska maskiner men det finns mycket mer att hämta än så.

Det första exemplet hämtar vi från en stor kund där bl. a. utvecklingsavdelningen beklagade sig över att intern-IT behövde allt från sex veckor till sex månader på sig för att leverera en server till nya utvecklingsprojekt. Lösningen heter självbetjäninngsportal, i denna bestämmer beställaren själv hur mycket minne, disk och CPU man önskar genom att dra i skjutrelage. Efter att ha tryckt på beställ-knappen tar det sedan ca 10 minuter innan ett mail returneras med de uppgifter beställaren behöver för att utnyttja servern. För företaget betyder detta att utvecklingsprojekt kan tidigareläggas med veckor.

Mitt andra exempel tar vi från en kund som kom och visade en skyhög elräkning, vilken var månadens elförbrukning i datacentret. Kundens behov var uppenbart – att få ner elkostnanden. Lösningen blev att bygga in elasticitet i datacentret. Genom att mäta belastningen på de fysiska maskinerna och automatiskt konsolidera de virtuella instanserna till så få maskiner som möjligt och helt enkelt stänga ner de som inte används för stunden spar man mycket el. Vidare startas de vilande maskinerna upp helt automatiskt när belastningen ökar för att lasten skall kunna fördelas ut på dem.

Det tredje exemplet kommer från en kund som ville gå steget längre med att automatisera genom att bygga självläkande system. Om t ex övervakningen larmar för behovet av en BIOS-uppdatering så öppnas ett ärende automatiskt i ärendehanteringssystemet och ärendet flaggas direkt som ”åtgärd pågår”. Systemet flyttar sedan de virtuella instanserna till annan lämplig maskin. Efter detta så uppdateras maskinen, startas om, en check utförs och slutligen flaggas ärendet av som ”åtgärdat”. Nu står servern redo för att automatiskt ta emot last igen, och hela processen sker utan mänsklig interaktion.

Fundamentet i dessa lösningar heter just virtualisering och genom att frigöra operativsystemet från hårdvaran får man en hel del nya möjligheter till bl. a. managering som man inte hade tidigare. Riktigt intressant blir det inom kort när applikationsvirtualisering som idag återfinns på klientsidan även kommer på serversidan och serverapplikationer som t ex Exchange blir frigjorda från operativsystemet.

Dock är det viktigt att inte stirra sig blind på själva virtualiseringsmotorn, den sk hypervisorn då de idag är relativt likvärdiga. Viktigare i de här sammanhangen är att satsa på rätt verktyg för managering. Dels vilka verktyg som tillhandahålls men framför allt hur de integrerar med varandra och med operativsystemen för att kunna bygga effektiva lösningar. Här hittar vi även svaret på en annan fråga jag ofta får – kan man virtualisera vilken last som helst, även mycket tunga och krävande applikationer? Svaret är ja – i princip kan man det men då är det andra vinster än konsolidering man är ute efter som t ex effektivare managering.

Nu finns det kanske några av er som kanske tycker det är overkill att bygga helautomatiserade lösningar med allt vad det innebär. Beroende på datacentrets omfattning så finns det naturligtvis mer eller mindre vinster att hämta. Min rekommendation är att utgå från företagets specifika behov, lösningarna finns tillgängliga idag samt att mer och mer av dessa funktioner kommer out of the box.

För att knyta an till frågan i inledningen huruvida vistualisering är viktigt så är svaret att det helt enkelt är en förutsättning för att lägga grunden till ett modernt datacenter. Dock är valet av verktyg för managering, möjlighet till scriptning och liknande det som kommer att avgöra om lösningen kommer att bli riktigt funktionell och framtidssäker.

Tommy