Microsoft Private Cloud – lösningen för privata moln

Microsoft Private Cloud är Microsoft’s koncept för att ta ert datacenter till nästa nivå.

I dag har många företag virtualiserat en stor del av sin servermiljö och efterlyster ytterligare funktioner för att effektivisera sin IT-miljö med självbetjäningsportaler, automatisering, självläkande system mm. Funktioner som vi tidigare sett I publika moln blir nu tillgängliga för att effektivisera företagens datacenter.

Se film om Microsoft Private Cloud här

Läs mer om konceptet här

Med hjälp av produkterna i Microsoft Private Cloud (Windows Server med Hyper-V och System Center 2012) kan ni enkelt skapa självbetjäningsportaler, automatisera manuella rutiner, automatisera helpdeskärenden mm. Detta tack vare att produkterna utvecklas I funktionalitet men framför allt att de integrerar med varandra så att ett helpdeskärende eller kanske ett larm från en server kan trigga igång en händelsförlopp som kräver minimal handpåläggning.

System Center 2012 ingående komponenter:

Läs mer om de ingånde komponenterna och produkterna:

Service Manager (tjänstekatalog, ärendehantering, ITIL-processer, CMDB)
App Controller (självbetjäningsportal)
Orchestrator (workflow och processhantering)
Operations Manager (larmhantering, server, applikations och nätverksövervakning)
Data Protection Mananger (backuplösning, disaster recovery)
Configuration Manager (patch management, programdistribution etc)
Virtual Machine Manager (managering av virtuella miljöer)
Endpoint Protection (skydd mot virus och malware)

Windows 2008R2 Hyper-V (virtualisering)

Vill du testa produkterna i den nya versionen av System Center 2012, ladda ned betaversioner här.

Vill du räkna ut hur mycket du sparar på att byta från Vmware, prova vår kalkylator här

Mer info om den nya licensmodellen här

Tommy Flink

Microsoft i ledarposition för Virtualisering

Det oberoende analysföretaget Gartner (www.gartner.com) presenterar en rapport från sin senaste marknadsundersökning helt nyligen och det glädjer mig oerhört att se att de har positionerat Microsoft i ledarkvadrantenen för Virtualisering.

Rapporten lanserades den 30:e juni 2011 och heter Gartner Magic Quadrant for X86 Server Virtualization Infrastructure av analytikern Tom Bittman.

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du hittar den fullständiga och oberoende rapporten här

Läs mer om Microsoft Private Cloud här

Fördelarna med Microsoft hittar ni här

Tommy

Är virtualisering viktigt?

Varför virtualiserar man? – Jag får frågan då och då när jag håller föredrag kring Private Cloud och visst kan den vara berättigad. Det är ytterst sällan man ser en Return On Investment-kalkyl på virtualiseringslösningar, samtidigt virtualiserar vi mer än någonsin. Jag läste nyligen i en rapport från IDG att vi nu har fler virtuella servrar i världen än vad vi har fysiska, så någon bra anledning måste det ju finnas. Det vanligaste argumentet är onekligen att konsolidera antalet fysiska maskiner men det finns mycket mer att hämta än så.

Det första exemplet hämtar vi från en stor kund där bl. a. utvecklingsavdelningen beklagade sig över att intern-IT behövde allt från sex veckor till sex månader på sig för att leverera en server till nya utvecklingsprojekt. Lösningen heter självbetjäninngsportal, i denna bestämmer beställaren själv hur mycket minne, disk och CPU man önskar genom att dra i skjutrelage. Efter att ha tryckt på beställ-knappen tar det sedan ca 10 minuter innan ett mail returneras med de uppgifter beställaren behöver för att utnyttja servern. För företaget betyder detta att utvecklingsprojekt kan tidigareläggas med veckor.

Mitt andra exempel tar vi från en kund som kom och visade en skyhög elräkning, vilken var månadens elförbrukning i datacentret. Kundens behov var uppenbart – att få ner elkostnanden. Lösningen blev att bygga in elasticitet i datacentret. Genom att mäta belastningen på de fysiska maskinerna och automatiskt konsolidera de virtuella instanserna till så få maskiner som möjligt och helt enkelt stänga ner de som inte används för stunden spar man mycket el. Vidare startas de vilande maskinerna upp helt automatiskt när belastningen ökar för att lasten skall kunna fördelas ut på dem.

Det tredje exemplet kommer från en kund som ville gå steget längre med att automatisera genom att bygga självläkande system. Om t ex övervakningen larmar för behovet av en BIOS-uppdatering så öppnas ett ärende automatiskt i ärendehanteringssystemet och ärendet flaggas direkt som ”åtgärd pågår”. Systemet flyttar sedan de virtuella instanserna till annan lämplig maskin. Efter detta så uppdateras maskinen, startas om, en check utförs och slutligen flaggas ärendet av som ”åtgärdat”. Nu står servern redo för att automatiskt ta emot last igen, och hela processen sker utan mänsklig interaktion.

Fundamentet i dessa lösningar heter just virtualisering och genom att frigöra operativsystemet från hårdvaran får man en hel del nya möjligheter till bl. a. managering som man inte hade tidigare. Riktigt intressant blir det inom kort när applikationsvirtualisering som idag återfinns på klientsidan även kommer på serversidan och serverapplikationer som t ex Exchange blir frigjorda från operativsystemet.

Dock är det viktigt att inte stirra sig blind på själva virtualiseringsmotorn, den sk hypervisorn då de idag är relativt likvärdiga. Viktigare i de här sammanhangen är att satsa på rätt verktyg för managering. Dels vilka verktyg som tillhandahålls men framför allt hur de integrerar med varandra och med operativsystemen för att kunna bygga effektiva lösningar. Här hittar vi även svaret på en annan fråga jag ofta får – kan man virtualisera vilken last som helst, även mycket tunga och krävande applikationer? Svaret är ja – i princip kan man det men då är det andra vinster än konsolidering man är ute efter som t ex effektivare managering.

Nu finns det kanske några av er som kanske tycker det är overkill att bygga helautomatiserade lösningar med allt vad det innebär. Beroende på datacentrets omfattning så finns det naturligtvis mer eller mindre vinster att hämta. Min rekommendation är att utgå från företagets specifika behov, lösningarna finns tillgängliga idag samt att mer och mer av dessa funktioner kommer out of the box.

För att knyta an till frågan i inledningen huruvida vistualisering är viktigt så är svaret att det helt enkelt är en förutsättning för att lägga grunden till ett modernt datacenter. Dock är valet av verktyg för managering, möjlighet till scriptning och liknande det som kommer att avgöra om lösningen kommer att bli riktigt funktionell och framtidssäker.

Tommy

Affärsnytta och effektiv automatisering med System Center

imageVälkommen till ett heldagsseminarium där vi berättar hur du använder komponenterna i Microsoft System Center på bästa sätt och får ut maximalt av din investering.

Att effektivt hantera, administrera samt övervaka företagets it-miljö ären av de stora utmaningarna för många företag – med Microsoft System Center blir det möjligt.
System Center är ett samlingsnamn för en grupp produkter från Microsoft, som ger dig stöd att hantera din infrastruktur.

Under dagen visar vi praktiskt hur du nyttjar funktioner som:
• Backup av Sharepoint, Exchange, SQL, servrar och klienter (Data Protection Manager)
• Hantering av blandade miljöer – PC och Mac (Configuration Manager)
• Private Cloud – hantera din virtuella server-miljö (Virtual Machine Manager och
Self Service Portal)
• Automatisering av processer (Opalis och Service Manager)
• Vi visar de nya pekplattorna – Windows 7 Slate PC
Vi kommer även ge dig en första inblick i Microsoft System Center 2012!

https://web.questback.com/microsoft/systemcenter/

Tillbaka till bloggen!

Hej,

Ser att det är en hel del besökare på bloggen trots det var ett tag som jag lade in någon ny artikel och det uppskattar jag mycket. Anledningen till min bortavaro har vart hysteriskt mycket arbete med andra saker och då fått nedprioritera bloggen lite men nu är jag på gång igen!

Det har hänt och händer massor med roliga och spännande saker, t ex så har kampanjen “The Contenter” (läs mer här) fått mycket stor uppmärksamhet. Sedan har vi medverkat på ett stort antal seminarier och workshops med konceptet Hyper-V Cloud….

Blickar vi framåt så fortsätter flödet med intressanta händelser, vad sägs t ex om följande föredrag och utbildningar:

  • Föredrag kring Private Cloud på HP den 5:e maj
  • ADFS-seminarie den 12:e maj
  • Private Cloud Workshop Roadshow med Mikael Nyström v21
  • ATEA Bootcamp v21
  • Partnermarknadsdagen på Microsoft den 30:e
  • Sommarkollo i juni och augusti
  • VDI-Seminarie den 1:a september
  • BEST of MMS i Oktober (Följ oss på twitter #bestofmms)

Plus en massa andra aktiviteter, boksläpp, lanseringar mm… så håll ögonen öppna, mer info kommer på bloggen.

Tommy

Ps, vill ni veta mer om ovan redan idag så kontakta mig gärna, Ds

And the winner is…

Under vintern så har vi genomfört en serie LiveMeetings kring Virtualisering och System Center. Samtidigt så har vi haft en tävling där svaren på frågorna har återfunnits i respektive Live Meeting.

Priset var en Xbox 360 med Kinnect och vinnaren är Per Dahlström i Karlstad vars barn med reumatism har blivit rekommenderade en Wii men önskade sig hellre en XBox med Kinnect. Grattis Per (och barnen), mycket nöje… och nytta!

 

Svaret på frågorna kommer här:

I vilken ring körs Hyper-V? – Ring -1

Vilket verktyg används för att kontrollera vilka servrar som lämpar sig för virtualisering? – MAP, Microsoft Assessment and Planning Toolkit

Vilket program används för att administrera även andra virtualiseringsplattformar? – Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM

Vad är det för filformat på en virtuell hårddisk i Hyper-V? – VHD

Vill du veta mer om licensiering?

imageNu erbjuder vi två inspirerande onlineseminarium om server- respektive klientlicensiering, som ger svar på vanliga och ovanliga frågor på området.

Klientlicensiering
Dag: 14 april
Tid: 12.00-13.00
Plats: Online via Microsoft LiveMeeting
clip_image001[6]

Serverlicensiering
Dag: 15 april
Tid: 12.00-13.00
Plats: Online via Microsoft LiveMeeting
clip_image001[8]

Få svar på dina frågor kring klientlicensiering
Vad gäller egentligen för klientlicensiering? Kan jag köra Windows på en Mac? Vad behöver jag ha för licens för VDI? Vilket operativsystem måste finnas på en PC för att jag ska få köpa en volymlicens? Svaren får du på detta onlineseminarium där vi går igenom hur Windowsklienten licensieras generellt, men också specifikt för virtualisering-scenarion.
Datum: Torsdag 14 april
Tid: 12-13
Talare: Michael Bohlin: Produktchef Windows Client, Microsoft


Lär dig mer om serverlicensiering
Då vi får en del frågor från kunder och partner kring vad som skiljer de olika servermodellerna åt samt hur licenseringen av dessa ser ut, framför allt i virtuella miljöer, genomför vi detta Livemeeting just för att belysa dessa frågor. Under detta livemeeting ger vi dig en översikt av Microsofts hela serverfamilj, servrarnas positionering (funktion/kundsegment) samt hur respektive server licensieras.
Vi kommer även att gå igenom hur licensmodellen ser ut för servrar i virtuella miljöer samt exemplifiera och ge rekommendationer.
Datum:
Fredag 15 april
Tid:
12-13
Talare: Tommy Flink, Marknadsansvarig Infrastruktur-produkter, Microsoft.


Hallå där, Tommy Flink

Onekligen mycket trevligt med all uppmärksamhet under dagen kring Hyper Victory som virtualiseringskampanjen heter. Syftet med denna är att skapa bättre kännedom kring styrkan i Microsofts koncept kring private cloud.

http://blogs.technet.com/b/microsoftnyheter/archive/2011/03/15/hall-229-d-228-r-tommy-flink.aspx

Full fart på träningen… nu med bättre insikt.

Jag skrev tidigare att “för att vinna måste man vara stark och uthållig” och  nu, efter en dryg månads träning så känner jag mig redan betydligt piggare och full med energi. Nästan lite kusligt när man reflekterar över hur obemärkt förfallet kom och vilken skillnad det är efter bara en månads träning. Mentalt hjälper det onekligen till att ha ett mål att fokusera på; personligen att må bättre och professionellt att vinna över Vmware!

Första träningespassen var inte roliga… eller förresten, själva passen var det men inte dagarna efter… skönt iof att känna att man hade tränat men plågade eftersom det kändes i kroppen  som att man hade blivit duktigt mörbultad.

imageUnder det senaste passet fick jag en genomgång av Daniel som är personlig tränare på Actic i Kista. Han är grymt komptetent, trevlig och ödmjuk. Det var första gången i mitt liv jag kom i kontakt med en PT. … och det kan verkligen rekommenderas för att boosta på träningen som blir mycket effektivare när man gör rätt (!) samt att få insikt i hur kroppen och dina muskler funkar. Visste du t ex att 1kg kroppsfett innehåller 7000 kcal och att man under ett pass bränner ca 400 kcal. Detta gör att det kommer ta ca 17 pass för att bli av med ett kg fett om jag fortsätter att leva som tidigare.

En annan ovärderlig kunskap jag tillgodogjorde mig var att en portion kokt potatis innehåller 146 kcal samt genom enligt mätningen med den magiska vågen fick veta att min kropp gör av med ca 1800Kcal i vila…

Livsmedelsverkets databas: http://www7.slv.se/Naringssok/

Nu är det bara att sätta igång och räkna för att hitta en bra balans mellan daglig förbränning, träning samt rätt kost.

Tack Daniel för lektionen… och för en ny våg av träningsvärk…

Tommy