Förlåt!

Allt snack om Private Cloud, Public Cloud och nu Hybrid Cloud… jo jag förstår att det kan vara förvirrande. Vi marknadsfolk borde kanske kalla det Datacenter 2.0 eller liknande istället.

Vad det handlar om är ju ganska konkreta saker som att automatisera, tillhandahålla självbetjäning, sänka kostnader och tillhandahålla olika enheter till verksamheten på ett effektivt sätt.

Låt mig få berätta vad ett par kunder har gort.

Ett företag i klädesbranchen reducerar bort hundratals mantimmar genom att automatisera manuella rutiner med hjälp av ett verktyg som heter Opalis, tid som används till nya projekt.

En bank minskar uppstartstiden för utvecklingsprojekt från sex veckor till trettio minuter genom att tillhandahålla en självbetjäningsportal med automatisk provisionering av servrar och applikationer.

En myndighet som sparar hundratusentals kronor genom att välja Hyper-V som virtualiseringsplattform.

En annan myndighet som går över till System Center Configuration Manager för att kunna ge användarna friheten till olika typer av datorer och enheter men fortfarande ha kontroll över dem.

Det här är funktioner som man normalt hittar i det som kallas Publika moln med datahallar stora som fotbollsplaner. Nu när dessa funktioner enklelt kan fås i ditt eget datacenter kallar vi det Privat Moln. Microsofts lösning för detta heter just Microsoft Private Cloud – ”Private” för att det är ditt eget och ”Cloud” för att det ger en mängd smarta funktioner och sänker dina kostnader.

Läs gärna mer mer om konceptet här eller kontakta någon av våra kompetenta partner så berättar de gärna mer!

Tommy Flink

System Center App Controller (Codename Concero)

App Controller är en kommande självbetjäningsportal som ger full översikt och kontroll över både privata moln och publika moln i ett och samma gränssnitt. Detta gör det enklare för beställaren att hantera resurser i det privata molnet såväl som resurser liggande i Azure.

image

Läs mer om App Controller här

Ladda ner och testa betaversion här

Tre moln på himlen! – Microsoft Strategi

Det är en stor hype kring cloud på marknaden just nu… och hur skall kunder och partner förhålla sig till det som sker?

Tre molnimage

Blickar vi upp mot himlen så ser vi tre typer av moln, dels företagets eget datacenter sk Private Cloud, Hosting eller outsourcingleverantörens datacenter sk Partner Cloud och det tredje som är tillgängligt direkt för alla Public Cloud.

Leveransen

Ser vi sedan till leveransformen i något av dessa tre moln så finns det ett antal olika alternativ;

imageIAAS- Infrastructure as a Service som t ex kan vara en Virtuell Maskin som man installerar sitt operativsystem på.

PAAS – Platform as a Service, dvs att tillhandahålla en Plattform för att köra sina applikationer på.

SAAS – Software as a Service, dvs att tillhandahålla en applikation som användaren accessar och kör direkt i molnet, t ex Microsoft CRM Online.

 

Hur skall företagen välja? – tre grundkrav!

Hur skall ett företag med ett hundratal olika applikationer förhålla sig till dessa olika alternativ? –  Ja valet är inte enkelt och det finns en mängd faktorer att förhålla sig till som kostnader, kapacitetsbehov, lagar, SLA-faktorer som upptid, support, tillgänglighet osv… 

Tre minimikrav som kunder skall ställa till sina partner och leverantörer är att de har en tydlig strategi för att hantera applikationsportalbilitet så att t ex egenutvecklade applikationer enkelt skall kunna flyttas mellan de tre olika molnen beroende på hur företages behov utvecklas, integrerad managering så att kund eller partner kan monitorera och administrera applikationer från en och samma plattform oavsett i vilket moln den ligger,  samt slutligen integrerad identitetshantering så att t ex användarna erhåller en single sign-on upplevelse oavsett var applikationen ligger.

Vad krävs då för att uppnå detta? – jo tre viktiga komponenter behöver man ha fokus på:

imageCommon Development tools – D.v.s att man satsar på en utvecklingsplattform och verktyg som är standardiserade för att fungera på de tre molntypererna som t ex .NET

Common Identity – att det finns en plattform för att hantera identiteter lokal och i en federation som t ex Microsoft Forefront Identity Manager och Windows Identity Foundation

Common Management – här krävs en administrationsplattform som har i grunden har stöd för att övervaka och administrera applikationer och lösningar lokalt och i molnet som t ex Microsoft System Center.

Tommy

ADFS-utbildning hos Cornerstone

Flera har frågat mig om utbildning kring ADFS och här är en utbildning i Cornerstone’s regi som jag verkligen kan rekommendera:

50412 – Implementing Active Directory Federation Services 2.0

http://www.cornerstone.se/Web/Templates/CoursePage.aspx?id=6762&course=COUR2010121616394905506461&epslanguage=SV

Mvh Tommy