Tre moln på himlen! – Microsoft Strategi

Det är en stor hype kring cloud på marknaden just nu… och hur skall kunder och partner förhålla sig till det som sker?

Tre molnimage

Blickar vi upp mot himlen så ser vi tre typer av moln, dels företagets eget datacenter sk Private Cloud, Hosting eller outsourcingleverantörens datacenter sk Partner Cloud och det tredje som är tillgängligt direkt för alla Public Cloud.

Leveransen

Ser vi sedan till leveransformen i något av dessa tre moln så finns det ett antal olika alternativ;

imageIAAS- Infrastructure as a Service som t ex kan vara en Virtuell Maskin som man installerar sitt operativsystem på.

PAAS – Platform as a Service, dvs att tillhandahålla en Plattform för att köra sina applikationer på.

SAAS – Software as a Service, dvs att tillhandahålla en applikation som användaren accessar och kör direkt i molnet, t ex Microsoft CRM Online.

 

Hur skall företagen välja? – tre grundkrav!

Hur skall ett företag med ett hundratal olika applikationer förhålla sig till dessa olika alternativ? –  Ja valet är inte enkelt och det finns en mängd faktorer att förhålla sig till som kostnader, kapacitetsbehov, lagar, SLA-faktorer som upptid, support, tillgänglighet osv… 

Tre minimikrav som kunder skall ställa till sina partner och leverantörer är att de har en tydlig strategi för att hantera applikationsportalbilitet så att t ex egenutvecklade applikationer enkelt skall kunna flyttas mellan de tre olika molnen beroende på hur företages behov utvecklas, integrerad managering så att kund eller partner kan monitorera och administrera applikationer från en och samma plattform oavsett i vilket moln den ligger,  samt slutligen integrerad identitetshantering så att t ex användarna erhåller en single sign-on upplevelse oavsett var applikationen ligger.

Vad krävs då för att uppnå detta? – jo tre viktiga komponenter behöver man ha fokus på:

imageCommon Development tools – D.v.s att man satsar på en utvecklingsplattform och verktyg som är standardiserade för att fungera på de tre molntypererna som t ex .NET

Common Identity – att det finns en plattform för att hantera identiteter lokal och i en federation som t ex Microsoft Forefront Identity Manager och Windows Identity Foundation

Common Management – här krävs en administrationsplattform som har i grunden har stöd för att övervaka och administrera applikationer och lösningar lokalt och i molnet som t ex Microsoft System Center.

Tommy

För att vinna måste man vara stark och uthållig

Yrkesmässigt i min roll som marknadsansvarig för infrastrukturprodukter på Microsoft så tar vi oss an kampen om virtualisering av serverlösningar på företagen. Jag inser att vi slår ur underläge då ärkerivalen Vmware tog hem första ronden, nästan på walk over då vi egentligen inte hade någon vettigt alternativ att erbjuda när virtualiseringståget gick. Idag är läget annorlunda, vi har ett urstarkt koncept för att bygga lösningar för kompletta datacenter. Dock kommer det krävas en hel del hårt arbete och uthållighet. För att sätta ribban så har jag personligen commitat mig till att gå igenom ett hårt träningsprogram under våren 2010 för att komma i form. Actic i Kista ställer upp som sparringpartner  med personlig tränare, lägger upp träningsprogram, kostrådgivning mm.

Bloggen är för dig som vill hänga med från ringside när vi vinner matchen, för det är precis det vi tänker att göra…

På med handskarna, nu kör vi!

Tommy