Två nya MVP i Sverige på Forefront och DPM

Grattis Anders och Robert som har förärat titeln Microsoft MVP, Most Valuable Professional.

Anders Olsson, Security Business Consultant på Logica

Anders Olsson, Säkerhetskonsult på Logica. MVP på Forefront

Mer om Anders: http://svenskaforefront.wordpress.com

 

 

Robert Hedblom, Konsult Office IT-partner, MVP på System Center Data Protection Manager (DPM).

Mer om Robert: http://robertanddpm.blogspot.com/2011/01/mvp-award.html