Powershell

Powershell är en scriptspråk som implementeras i fler och fler Microsoftprodukter och används för att att scripta och automatisera systemnära funktioner i operativsystem och applikationer. Powershell ger dig maximal kontroll och är ett suveränt verktyg för att optimera t ex installationer, konfigurationer och kopplingar mellan olika produkter.

image

Powershell GUI från Quest

Läs mer om Powershell här

Läs mer om Powershell på Technet här

Kan du PowerShell? Om inte så kanske det är dags…

$computer=”localhost”
$NewName=”srv004″
$objWMI = Get-WmiObject -Class Win32_Computersystem -computername $computer
$objWMI.rename($newName)
Add-Computer -domainName de.globusgrp.org -cred $cred -PassThru -verbose
Restart-Computer

Många inser hur fantastiskt det är att kunna scripta med Powershell för styra och få maximal kontroll över sina servrar. Och faktum är att det inte är så väldigt komplicerat men man behöver naturligtvis träna och få de rätta tipsen för att få upp snittsen ordentligt.

Här kommer ett antal labbar som jag kan rekommendera att komma igång snabbt.

Kom igång med PowerShell V2 [3 dagar]  – http://www.labcenter.se/lab/2081

PowerShell for SharePoint 2010 Administrators – http://www.labcenter.se/lab/2080

PowerShell Fundaments – The Basics – http://www.labcenter.se/lab/2067

PowerShell MasterClass – Advanced Training – http://www.labcenter.se/lab/2056