Direct Access tips!

Jag kan rekommendera att boka in kvällen den 9:e december… då kommer Hasain från Truesec att dela med sig av sina erfarenheter kring DirectAcess på Labcenters Second Wednesday.

Frågor som avhandlas:

– Vad är DirectAccess och vad innebär den förändringen?
– Vem ska/bör/behöver/kan köra DirectAccess?
– Metoder för införande och användning?
– Vilka är problemen och hur hanterar man dessa?

Läs mer och boka in dig (dessa är populära så var ute i god tid).

http://www.labcenter.se/2w.aspx